תחרות תכנון צפון הרצליה

יזם: עיריית הרצליה.

סטטוס: 2014

הצעת התכנון שלנו שזכתה למקום שלישי, במסגרת תחרות פומבית לתכנון צפון הרצליה, איזור השדה תעופה. נעשה בשיתוף עם אדר' צבי שפרינגר ואדר' רובי טלפוס. נאלצנו עם התכנון להתמודד עם יצירת רובע שלם הכולל 15000 יח"ד על שטח של כ-1000 דונם בקירוב, כשעלינו להתייחס למתחם האקדמי והציר הראשי דרך הבריגדה היהודית שמדרום, דרך ירושלים ממזרח, כביש 531 והרכבת מצפון ופארק הרצליה במערב. כמו כן היה עלינו להתמודד עם קיומם של שתי השכונות הקטנות ששטח, נחלת עדה וגן רש"ל. התכנון התבסס על טיפולוגיה עירונית של מבננים, אשר מורכבים משבעה בניינים נמוכים ומגדל אחד בגובה משתנה, סביב חצר פנימית. מטרתו של פיתוח טיפוס הבינוי הזה הי בלייצר רחובות עם תחושה אורבנית אותנטית, עם דופן חזקה לרחוב שמגדירה את החלל הציבורי וליצור גבולות איכותיים בין הציבורי לפרטי. עפ"י אותם אבני בנין יצרנו רובע המחולק לשלוש שכונות כשישנה היררכיה ביניהם מבחינת השימושים, מוקדים וחללים ציבוריים, עפ"י מיקומם יחסית לעיר ולסביבה. לצד החשיבה האורבנית חשבנו איך להתמודד עם הטבע והנוף אשר קיימים במקום ובפארק שממערב, החלטנו להזרים את הפארק פנימה לאורך כל המתחם, כציר נופי בעל איכות פראית אשר מתפזר בבינוי לאורך בצורה לא רגולרית וחודר לסירוגין אל תוך חצרות המבננים והכיכרות העירוניות. כך הרובע מתקיים באותו מתח של גריד גאומטרי חזק של בינוי כשבליבו שזור נוף טבעי ופרוע.