פרוייקט יבנה הירוקה - דרום יבנה

יזם: משרד הבינוי והשיכון.

סטטוס: קיבל מתן תוקף ב-2006.

תב"ע שנעשתהעל רקע תכנית מתארית שהמשרד גם כן עשה על כל דרום יבנה, על אדמות מושב בן-זכאי שנוספו לתחום העיר. התכנון התפרש על שטח של כ-850 דונם וכללה 3000 יח"ד. התכנון מדגיש את נוכחותו של נחל יבנה דרך יצירת שצ"פים לאורכו המשולב בבינוי עירוני. התכנון הוא של בניה רוויה והיא שילוב של בתים צמודי קרקע ומגדלים. הפיזור של הבניינים נעשה כך שיספק איזון שווה של שטחי פיתוח נופי רחבים לכל השכונה. השכונה תוכננה שמערכת ירוקה וברת קיימא כשלראשונה בארץ יושמה הטכנולוגיה של פינוי אשפה פנאומטית לכל המתחם. *רוטמן רז אדריכלים